JAG – SELMA Pjäser

En intensiv och starkt personlig bild av Selma Lagerlöf från den komplicerade barndomen till den vuxna kvinnan och den stora berömmelsen. Lämplig för skolungdom, både pedagogisk, dramatisk och poetisk.

”En gripande liten pjäs om den stora författarinnans väg. (DN) Poetiskt enkel, och tilltalet är tydligt riktat till en ung publik. (Sv D) Ett originellt och personligt författarporträtt” (Arbetet)