JAKTSÄLLSKAPET Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 3 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

Den enarmade Generalen har just fått grå starr och är döende. Generalskan har vädjat till ministrarna att de inte ska kräva hans avgång, utan låta honom dö på sin post. Hon förtiger också det stora barkborreanfallet som drabbat hans enorma skogsmarker. Medan Generalen är på jakt med ministrarna, prinsen och prinsessan spelar Författaren parti efter parti av kortspelet 21 med Generalskan. Han vinner mest hela tiden.