JÄRNBÖRD Pjäser

Språk: Engelska, Finska, Norska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 8 | Roller: 4 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Åtta personer befinner sig i ett rum med en dörr, möjligen i förrummet till ett modernt helvete eller ett undersökningsrum. Sju av dem beskriver efter påtryckningar av den åttonde svårförståeliga, hemska handlingar. Men vad säger de egentligen? Vad är det som fattas? Pjästiteln syftar på en medeltida gudsdom; den anklagade skulle bevisa sin oskuld genom att bära eller trampa på glödande järn. /Ur Göteborgs Stadsteaters programblad.