SVARTSJUKA (Jelousy) Pjäser

Språk: Danska, Engelska, Norska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 3 | Roller: 3 k

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#komedi

Elegant, intelligent och lekfullt visar Vilar svartsjukans alla turer i ett stycke om tre kvinnor som delar samma man. Hustrun ca 50 år, älskarinnan 40 år och den unga kvinnan, ca 20 år. Den slutar överraskande och smart.