JIHADISTEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

av JOHAN GRY, JOEL NORDSTRÖM OCH WAHID SETIHESH
En ung man med ett struligt liv. Flickvännen vill en sak, familjen en annan och så vännerna som kräver hans (o)brottsliga lojalitet. Det är ingen ordning på hans tillvaro. Det får han ständigt höra. Ilias känner sig trängd och uppgiven.
Pjäsen ställer frågan om vad som får ungdomar att lämna ett demokratiskt land som Sverige för att ansluta sig till en terrororganisation. Det handlar, med författarnas ord, ”inte om att relativisera eller att förklara – tvärtom, teaterns uppdrag är att spegla samtiden.”