JOHANNESPASSIONEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 2 k

#Dramatik för vuxna

Kärlek på lasarett är utgångspunkten/… /handlar om hur vardagens tristess föder drömmar hos tjejerna längst ner i hierarkin/ …/ det finns en friskhet i Mattias Anderssons sätt att berätta/ …/ en lovande generation!” (GP) ”Med sin pjäs Johannaespassionen har Mattias Andersson befäst sin position som en av våra mest lovande unga dramatiker. Med en blandning av humor och besk råhet har han effektivt satt sökarljuset på samtiden och de stora konkreta livsfrågorna.” (Nöjesguiden, Gbg)