JONAS ECKEL Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#dramatisering, #monolog

Emma Broströms bearbetning av Karin Fossums roman.
“Jag känner mig helt speciell. Det är som att gå omkring i ett eget ljus. Redan som barn var jag insvept i ett eget skimmer. Men det var det ingen som såg. Inte förrän jag blev vuxen och mötte Lillian Ask”
Det som Jonas trodde skulle bli en lugn äktenskaplig tillvaro visar sig få helt andra och dramatiska konsekvenser …

#relationer #tvåsamhet