JOURNALISTERNA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

På redaktionen för ”Nytt” går TV-journalisterna bokstavligen över lik för att hålla sig längst fram i mediabruset. Rättshaveristen dyker upp gång efter annan med en dåres envishet utan att någonsin lyckas få gehör för sitt fall. Medan professorn, experten och sedermera mimistern Mattson kallas in för att uttala sig i alla sammanhang, må det gälla Östeuropa, arbetsskador eller rättspsykologi. Livet på redaktionen kanckar på i rasande fart medan längtan efter kärleken, ett barn eller en far hänvisas till kulisserna och till slut klingar lika ihålig som de nyheter ingen riktigt verkar ta på allvar. Man menar att nyhetsrapporteringen är till för att lura allmänheten att tro att allt är under kontroll. De riktiga livet har bytts ut mot ett medialiv där det handlar om att: ”ta till vara de ögonblick man får. Man får kanske bara ett, två, i livet. När man verkligen ÄR nån.”