KAMELIADAMENS KÄRLEK OCH DÖD Pjäser

Språk: Danska, Svenska

Skådespelare: 10 | Roller: 4 k , 6 m

#Dramatik för vuxna

”/—/ ett försök att slå hål på mytbildningen och vaska fram en verklighet bakom detta lyxens, charmens, champagnens, lungsotens, misärens och det ädla hjärtats drama. Titeln är dubbeltydig: det är inte bara Marguerite Gautier som dör; pjäsen vill också ta död på myten om Kameliadamen. /—/ TILL SKILLNAD från Dumas Marguerite verkar Garpes om dock för sent ha nått fram till en insikt om de krafter och sociala normer, som styrt hennes liv och kvävt hennes frihet.” (UNT) ”/—/ det föråldrade kvinnoidealet med sitt för sin sociala utkomst totala beroende av mannen ställs mot den nya kvinnan, hon som själv ansvarar för sitt liv. De båda motsatserna illustreras i Marguerite Gautier // och i pigan Nanine //” (Norrtelje Tidning)