KÄRLEKSFÖRESTÄLLNINGEN Pjäser

Språk: Franska, Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

”Det är något av ’scener ur ett äktenskap’ i en annan tolkning /—/Den kritik som den riktar mot porrindustrin och dess profitörer görs inte bara slagkraftigt utan med välbehövlig satir samtidigt som den är i högsta grad underhållande” (Katrineholm-Kuriren) ”’Kärleksföreställningen’ angriper aktuella och viktiga problem/…/den s k kärleksindustrins exploatering av kvinnan och därmed också av mannen. En allvarlig problematik förs fram i lätt form, lättillgängligt och enkeltattförstå” (Örebro-Kuriren)