KASPAR Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#biografiskt, #monolog

Bearbetning av Pia Forsgren.

Baserad på det ouppklarade mysteriet med Kaspar Hauser, ynglingen av okänt ursprung som år 1824 hittades stående på torget i en tysk stad. Han upprepade endast ett fåtal meningar, eller satser, och det enda man kunde utröna var att han tycktes ha tillbringat sin uppväxt isolerad i en källare utan kontakt med omvärlden. I dag skulle han förmodligen fått diagnosen autism. Det har spekulerats åtskilligt om hans bakgrund och rykten om att han skulle haft furstlig härkomst men undanröjts av politiska skäl har florerat.
I Peter Handkes pjäs från 1967 är Kaspar (det tyska ordet för clown eller pajas) reducerad till en helt själlös och formbar entitet utan individuella särdrag, ett oskrivet blad för andra att fylla med mening. Ett antal röster utanför scenen hamrar och torterar denna utlämnade varelse med språkligt tvång för att forma honom till en ”normal” samhällsmedborgare. Pjäsens tendens var nog så tydlig det år den skrevs, som en flammande protest mot konformism och förtryck. Och ännu i dag känns den kusligt aktuell.

#biografiskt  #historia