KASSABRIST Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 12 | Roller: 3 k , 9 m

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#komedi

Vilhelm Mobergs första stora genombrott som dramatiker och som komediförfattare blev en publiksuccé: Pjäsen spelades i månader på Blancheteatern 1926. Moberg är på sitt allra bästa humör när han skriver denna rappa och roliga dialog och avslöjar mänskliga svagheter som girighet, egoism och lögnaktighet. De ekonomiska fifflare som här gestaltas har stora likheter med de som uppträder runt om oss i dag. Pjäsens ekonomidirektörer och kamrerare har en besvärande ebb i kassan när revision närmar sig… De slår sig samman i en slags ekonomisk förening som lånar ut pengar för att tillfälligt täcka denna brist…. Komediintrigens kulmen nås när Moberg låter den som handhar ”föreningen” förskingra dess kassa!