KASSANDRA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Kassandra är berättelsen om kvinnan som kräver rätten till sitt eget liv men som faller offer för patriarkala strukturer. Det är en våldsam historia om en man som tar sig rätten att äga, hans hustrus förmåga att göra sig blind och om utsattheten som tvingar en kvinna att se in i sin egen framtid. Kassandras liv slutar med att hon blir bortrövad från Troja, tagen som segerfångst av Agamemnon och slutligen utnyttjad och dödad i sitt nya hemland.

Urpremiär på Teatr Weimar.

”Kassandra är en tät, poetisk och inträngande pjästext. Den genomströmmas av mytens uråldriga röster och knyter samman teman från Ouzounidis tidigare pjäser, I Aulis, Persefone och Verbet tala. Här är triangeldrama mellan två kvinnor och en man, där alla passionskombinationer utforskas. Den gestaltar främlingsproblematik med de hot man tror sig uppleva från en ogripbar flykting och det irrationella hat som blir följden. Och här finns den teatrala, självmotsägande retoriken, ”jag är inte rädd” eller ”jag älskar dig”, som upprepas in absurdum till att bli sin egen motsats.
Stor teater i det lilla formatet.”
/Theresa Benér, SvD

”Makt, förhoppningar och förslag som effektivt kryddas med dolda hot skapar … en febrig klaustrofobi hos publiken.” /Ystad Allehanda

”Mytens hjältar blir angelägna människor” /Helsingborgs Dagblad

#antiken  #mytologi  #triangeldrama