KATTEN FRÅN ROM Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Barn & Ungdom, #Från ca 6 år

Två syskons överlevnadskamp med en deprimerad mamma. Lekfullt berättad utan att tappa bort allvaret och smärtan i att leva med en psykiskt sjuk förälder.

“Barn som tvingas leva i och blir utsatta för vuxenvärldens villkor och krav, men som hittar egna och kloka överlevnadsstrategier, är vanliga huvudpersoner i dagens svenska dramatik för barn. Det kan låta tungt, men teaterns unika förmåga att berätta om livets alla sidor genom att använda fantasin och de medel som just scenen erbjuder, kan ge oss både mod och bekräftelse. ” GP

“Barnteater om depressioner låter inte som ett automatiskt förstahandsval. [—] Huvudstupa rätt ner i ensamhet och skuld  [—]Det finns inget annat sätt att angripa det svåra och det är så skönt att man vågar göra det även för den yngre publiken. Skrattet är dock alltid nära i allt det svarta.
“[—]  väjer inte en sekund från ämnets djupt problematiska kärna; barnets utsatthet och förälderns skuld. Depression är ett ämne med så många nivåer och att förenkla för mycket vore det lätta valet. Istället är det en välbalanserad komposition tilldelad stora delar humor, vi blir serverade.”

  Katten från Rom skrevs av Andrea Östlund på uppdrag av Barnteaterakademin 2007. Den behandlar depression och ensamhet, skuld och svek ur såväl barnets som den vuxnes perspektiv.” nummer.se

“[—] en jättefint nyanserad och samtidigt fantasifull och realistisk text av Andrea Östlund” GT