KATTMOSSEN eller BALLADEN OM HESTER (By the Bog of Cats) Pjäser

MARINA CARR

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

Hester, 40 år, är en udda kvinna med romskt blod i ådrorna. Hon växte upp med sin mor i en husvagn på Kattmossen, ett liv präglats av utanförskap. Modern övergav henne som barn och nu sviker även hennes man, och lämnar henne för en kvinna som är hälften så gammal som Hester.
En både komisk tragedi om livet och en lika tragisk komedi om döden.

Personer
HESTER SWANE, fyrtio
CARTHAGE KILBRIDE, trettio
JOSIE KILBRIDE, sju, dotter till Hester och Carthage
FRU KILBRIDE, drygt sextio, mor till Carthage
MONICA MURRAY, drygt sextio, en granne
KATTKVINNAN, cirka sextio, bor på mossen
XAVIER CASSIDY, drygt sextio, storbonde
CAROLINE CASSIDY, tjugo, hans dotter
SPÖKSVÄRMAREN
JOSEPH SWANES VÅLNAD, arton
UNGE DUNNE, servitör
FADER WILLOW, åttio
TVÅ ANDRA SERVITÖRER

#carr  #tragikomik