KILDEN Pjäser

Språk: Engelska, Norska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

KILDEN – en trestemmig invensjon

”Stykket heter «Kilden – en trestemmig invensjon». En invensjon er et musikkstykke med flere
stemmer, altså flere melodier som spilles samtidig. I stykket som du nå er i ferd med å lese, vil du
møte tre karakterer som har tre ulike måter å være tilstede i verden på.

Hvorfor denne formen til dette innholdet? Som kulturmennesker har vi vunnet mye, men også noe
har gått tapt. En kan forestille seg hvordan familien i en fjern fortid, kanskje helt tilbake til den
gangen vi var jegere og sankere, var forent av en minste fellesnevner: naturen. I «Kilden – en
trestemmig invensjon» er naturen nært tilstede i karakterene, men naturen synger ikke i dem med
en og samme melodi – kulturen har splittet karakterene opp i ulike stemmer.”

/ur författarens förord

Roller: 2 kvinnor, 1 man + ett barn