KIRKEN Pjäser

Språk: Danska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

av LOUIS-FERDINAND CÈLINE i ny version av Jokum Rohde