KLARA FÄRDIGA STÅ Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3

#Barn & Ungdom, #Från ca 6 år

En hyllning till förloraren.

Synonymer till förlorare: Person som besegrats, förlorande part, misslyckad deltagare, utanförställd människa, loser, tönt, nörd, nolla, sopa, odugling

”Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.” (Samuel Beckett)

För barn 6-8 år