KLARAS RESA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 5 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Om det sköraste och mest hemlighetsfulla vi har – vårt psyke.
När Klara kommer in på universitetet öppnar sig äntligen livet och friheten för henne. Men verkligheten blir svår att hantera och gapet mot en hallucinatorisk värld blir allt större. Hjärtskärande realism möter saga i Mirja Unges starka drama om en ung kvinnas färd in i psykos. En angelägen pjäs som prövar vår syn på psykisk sjukdom. /ur Göteborgs Stadsteaters presentation