KLASSNING Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 1 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Ombord på en stor färja möts en man och en ung kvinna. Färjan går under, mannen överlever. Efter katastrofen träffas mannen och den unga kvinnans fästman – en överlevande och en efterlevande. De känner inte varandra sedan tidigare. Hur överlever man en katastrof där nästan alla dör? Vilka handlingar har men varit tvungen att begå? Vem har man svikit, vem har men övergett? Vad plågar den som lämnats kvar efter olyckan? Klassning handlar om de här männen och om katastrofen, om skuld och ansvar och om triviala detaljer som får enorma, rent av ohyggliga konsekvenser.