KLAUS – ont – ERIKA Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 12 | Roller: 5 k , 7 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

Lucas Svensson fullbordar sin trilogi om barndom för Unga Dramaten. De tidigare pjäserna är Fallna från månen från 2002 och Inget växer, utom Stig (och Molly) från 2003.

”Klaus – ont – Erika” handlar om författaren Thomas Manns barn och utspelar sig i Tyskland under första världskriget.
Om faderskap och syskonskap, om att bli den man vill vara.
En komedi, fars och tragedi.

#uppror