KLOTTERSANERING Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Detta är en frän och rolig pjäs om ”den lilla världen”, speglad i två grannfamiljer. Den ena familjen har en firma som tvättar bort klotter och graffiti. Den andra familjen har just förlorat sin villa till kronofogden. För att slippa personlig konkurs skriver familjen ett femårskontrakt där man överlämnar sig som slavar till grannfamiljen. Detta slavkontrakt visar sig så småningom inte bara omfatta vanligt arbete utan snart sagt vilka tjänster som helst. Konflikten blir akut när flickan i slavfamiljen blir gravid – ty vem äger en slavs barn?