KNIVAR I HÖNOR (KNIVES IN HENS) Pjäser

Språk: Engelska, Norska, Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Knivar i hönor utspelar sig i en by på landsbygden i Skottland någon gång innan industrialiseringen. Han är nygift och stark, men har inte samma handlag med kvinnor som med djur. Den unga kvinnan attraheras av det nya som hon upplever i kontakten med byns mjölnare och genomgår ett uppvaknande.
Hon börjar skriva ned allt det hon bär inom sig. Kvinnan frigör sig. Hon har i början av berättelsen tillgång till ett eget språk en egen underlig poesi. Men sedan lär hon sig att ordet ger makt: hon lär sig att ljuga och manipulera.

Till svenska i två versioner: av Ragnar Strömberg, respektive Magnus Hedlund.