KOMISKA FÖRVÄXLINGAR Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 16 | Roller: 5 k , 11 m

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#klassiker, #komedi

Komiska förväxlingar(1591) är en av Shakespeares tidigare pjäser och handlar om två tvillingar som separerats sedan födseln. Missförstånden haglar, liksom anklagelser om otrohet, stölder, utbrott och slagsmål.