KÖRSBÄRSTRÄDGÅRDEN Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 12 | Roller: 5 k , 7 m

#Dramatik för vuxna

#klassiker

Körsbärsträdgården är Anton Tjechovs sista pjäs.
Pjäsen handlar om Ranevskaja, en aristokratisk ryska och hennes familj som återvänder till familjens belånade gods alldeles innan det ska auktioneras bort som betalning för lånen. Till godset hör också en stor och berömd trädgård med körsbärsträd.
Pjäsen speglar i miniatyr de globala sociala förändringar som kom vid 1900-talets början såsom medelklassens ökade status och aristokratins minskade inflytande. En gammal epok har gått i graven.

En pjäs där gammalt möter nytt, traditioner står mot förändringar, tillbakagång mot utveckling.