KOSACKERNA I PINSK-EN BÖN FÖR ADINA BERENBAUM Pjäser

Språk: Franska, Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

I augusti 1938, Golda Myerson (sedermera Meir) besöker chefen för Gestapo, Reinhard Heydrich, för att diskutera förflyttning av tyskar med judiskt påbrå från Tyskland till det Brittiska Palestina.
En verksamhet som vid den här tiden var i full gång med framför allt ekonomiska förtecken. Mötet har med stor säkert inte ägt rum i verkligheten men teoretiskt hade det kunnat ske. Myerson var vid den här tiden på plats vid konferensen i Evian-les-Bains, Frankrike och Heydrich i Berlin. Det här mötet äger alltså rum strax innan Kristallnatten och Tysklands invasion av Polen och därmed inledningen av det andra världskriget.

# nazism #sionism #flyktingmottagande #människo-smuggling