KRÅKSLOTTSPOETEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

I ett sent skede i livet sitter den finlandssvenske poeten Diktonius i sitt ruffiga kök och samtalar med Elina, 10 år, om de vanliga sakerna – livet, dikten och spriten. Ingen av dem anar att Gösta ”Klaffen” Englund är på väg, men det är han. Han kommer med färja från Sverige för att med stöd av sin svala fästmö och sin läckande barytonsax träffa sitt livs stora idol och därigenom reda ut en del frågor i sitt trassliga liv.

#biografiskt  #poet