KRÄNK Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

En uppsluppen och ganska förskräcklig bild av den moderna kärn- och styvfamiljen. I Heckmanns språkspel skruvas och knådas roller och relationer på ett sätt som blottar förargliga glipor och öppnar hisnande avgrunder mellan språk och värld. En ung man längtar efter sin mor som befinner sig på någon slags institution. Hans far är ockuperad av att börja ett nytt familjeförhållande med sin älskarinna. Den nya kvinnans dotter spelar en avgörande roll för återföreningen mellan mor och son.