KUNG OIDIPUS Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 8

#Dramatik för vuxna

Översättningen är gjord i samarbete med Lars-Håkan Svensson

Sofokles Kung Oidipus räknas av många som de grekiska tragediernas tragedi. Redan Aristoteles ansåg att Kung Oidipus var den mest fulländade av alla tragedier och hänvisar ofta till den när han beskriver och illustrerar tragedins väsen. Många senare och moderna läsare – med Sigmund Freud i spetsen – har fascinerats av med vilken psykologisk skarpsyn Sofokles skildrar huvudpersonen och hur skickligt han utformar dialogen och intrigen.
Jan Stolpe och Lars-Håkan Svensson har gett dramat en ledig och dramatiskt effektiv svensk språkdräkt. /Ellerströms förlag

8 roller och kör av män

 

#grekisk tragedi