KUNGEN I MUMINDALEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 4 k , 5 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 3 år

#dramatisering

Dramatiserig av Marina Meinander.

Långt borta – eller någonstans alldeles nära, ligger Mumindalen. Här bor Muminfamiljen och deras vänner. Familjen ska just börja repetera en teaterpjäs. Den är skriven av Muminpappan och den heter Lejonbruden. Det är inte helt lätt att förstå vad pjäsen egentligen handlar om, så allting är som vanligt i Mumindalen.
Men det Mumintrollen inte vet är att någonstans långt borta, men ändå mycket nära, sitter nån och iakttar dem genom en stor kikare. Och denne någon är inte vem som helst och han blir mer och mer förvånad och mer och mer förargad. Vem är han…?