KUNGENS KOMEDIANT Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 m

#Dramatik för vuxna

Ylva Eggehorns dramatisering av Agneta Pleijels roman.
En musikalisk föreställning om makten, masken, människan.
Året är 1772 och vår scen öppnar sig, det är dagen då Gustaf III genomför sin statsvälvning. Fram träder Lars Hjortsberg som en gång ska bli Sveriges främste skådespelare och ingå i kungens hov, han fullkomligt föds in i teatern. (—)  Men masker och dockor spelar plötsligt roller i deras liv. Allt blir en osannolik saga där luften mättas av doftande puder, av scendamm och av förtrollning. / ur Stadra sommarscens presentation

”… ett fynd för en teater som intresserar sig för det sena 1700-talets konstnärliga miljöer och litterära personligheter. /—/ Det är ett material som genast öppnar sig för scenen i Ylva Eggehorns fint avlyssnade dramatisering.” DN

#biografiskt  #kungligt  #1700-tal  #historia