KUNGENS KOMEDIANT Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 2 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

#dramatisering

Ylva Eggehorns dramatisering av Agneta Pleijels roman.

En musikalisk pjäs om makten, masken, människan.
Året är 1772 och det är dagen då Gustaf III genomför sin statskupp. Fram träder Lars Hjortsberg som en gång ska bli Sveriges främste skådespelare och ingå i kungens hov, han fullkomligt föds in i teatern. Hjortsberg blir beroende av makten genom sin relation, beundran och behov av Gustaf III. Allt blir en osannolik saga där luften mättas av doftande puder, av scendamm och av förtrollning. Ylva Eggehorn har i sin dramatisering av Agneta Pleijels roman tagit fasta på teatern som metafor för livet.

”Det är ett material som genast öppnar sig för scenen i Ylva Eggehorns fint avlyssnade dramatisering.” DN

#biografiskt  #kungligt  #1700-tal  #historia