KVINNAS MAN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 4 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

Kvinnas man handlar om en äldre kvinna som är förälskad i en 30 år yngre man och kärleken är ömsesidig. Denna typ av kärlek, äldre kvinna – yngre man, stämmer inte med den rådande synen, utan betraktas som onaturlig. Det hela bäddar för offentlig skandal och den äldre kvinnan tvingas till slut resignera och avstå från sin kärlek. I avskedets stund tackar hon sin unge, förtvivlade älskare, för att han ändå hjälpt henne fram till en frigörelse på ett annat plan:
”Du kom och gjorde mig fri – från det liv jag levde. Det värdelösa.”
Hon beslutar sig för att donera sina pengar till en fond och själv börja arbeta inom sjukvården. Och därmed har hon till slut trots allt förverkligat Mobergs uppmaning: ”Skaffa dig själv en mening med ditt liv” – målet för människors frigörelse. /Maths Jesperson, Vilhelm Moberg-Sällskapet