THE CHEKHOV MACHINE (La Machine Tchekhov) Pjäser

Språk: Engelska, Franska

Skådespelare: 17 | Roller: 6 k , 11 m

#Dramatik för vuxna

Dramatikern Anton Tjechovs ligger för döden och hemsöks av roller ur sina dramer.