LAMPEDUSA Pjäser

Språk: Franska, Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

· Få kan som Mankell rapportera från andra kulturer och ge oss möjlighet att i blixtbelysning få syn på oss själva i vår okunskap och våra fördomar om omvärlden. Här låter han en kvinnlig programledare i svensk TV konfronteras med en ung muslimsk kvinna som allt efterhand avslöjar sina såväl etniska som erotiska hemligheter och sätter allt på sin spets.