LEAR Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

#parafras

Edward Bonds stora genombrott var med ”Saved” 1965, som censurerades enligt en ålderdomlig lag, då den ansågs förråande och sårande för den goda smaken. Sedan dess har Bonds dramatik väckt både avsky och respekt med sin sociala pessimism och sina upprörande skildringar av meningslös brutalitet. Edward Bond själv menar att det mänskliga samhället, som det nu ser ut, så till den grad bygger på grundvalar av girighet, lust till makt och ett allestädes närvarande våld eller hot om våld, att det är dramatikerns moraliska skyldighet att studera detta våld.

I denna omdiktning av Shakespeares King Lear skildras hur makten och våldet korrumperar och förvrider den mänskliga själen, sargar familjeband och slutligen förmörkar den moraliska kartan så att endast den som, likt Kung Oidipus, blir bländad kan se klart och orientera sig.

Edward Bond är en av den moderna brittiska dramatikens viktigaste namn. Är hans version av Lear en förbittrad outsiders kverulans och frossande i svartsyn, eller en i grunden optimistisk maning till förändring? Döm själva! Ett drama som inte lär lämna någon oberörd.