LEJON I ÖVERGÅNGSÅLDERN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 3 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

Pjäsen är en träffsäker och sanslöst rolig drift med den prestigefyllda sammanträdesvärld som alltför sällan släpper in kvinnor.