LEKA ÄR LAG Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 3 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 3 år, #Från ca 6 år

En föreställning om Barnkonventionen när barnen själva får bestämma.

Pjäsen utgår från intervjuer med barn om Barnkonventionen. Fria och tokiga svar och associationer blandas med filosofiska och djuplodande tankar. Lekar påbörjas när orden tryter, sånger bubblar fram när det är lättare att sjunga sitt svar. En dans påbörjas när kroppen måste visa.
Vi får lära oss mycket genom föreställningen. Som att ett bra sätt att ta sig in i en pågående lek är att förvandla sig till ett marsvin eller en papeggoja! Och att det går bättre att få sin förälder att lyssna om man binder fast föräldern.

Rekommenderad för barn ca. 4-7 år

Urpremiär den 3/9 2021 på Teater Halland.

#filosofi  #rättvisa