LEVE HEMMELEG Pjäser

Språk: Engelska, Hebreiska, Jiddisch, Norska, Polska, Portugisiska, Ryska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna

Han prøver å huske, han prøver å glemme. Han vil gjerne bli sett, men ikke forstått. For det gjelder å bli sett – gjør det ikke?