LIBERTINER Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Är du med i leken får du leken …
En sen fredagsnatt inte långt bort från drinkarna och drogerna i innerstans pulserande nattliv. En man följer med två kvinnor hem på en efterfest, med det outtalade målet att de ska ha en trekant. Men väl inne i lägenheten väntar en annan lek, med nya spelregler och framför allt ett slut som ingen av dem räknat med.
Libertiner är en pjäs om sex, makt och prestige – om en gränslös festarkultur, men också om baksidan av samma livsstil.” /ur Dramatens presentation

Libertiner” är nämligen en annan sorts rättegång, där en miljö och en mentalitet ställs till svars utan att någon går fri från skuld.” /Expressen