LILLE KUNG MATTIAS Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 3 k , 5 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

#dramatisering

Fritt efter Janusz Korczaks bok.

När kungen plötsligt dör sätts den elvaårige prinsen på tronen.
Mattias har knappt varit utanför slottets gyllene väggar och litar helt på att regeringen styr riket på bästa sätt. Men när lögn efter lögn kryper fram får Mattias nog. Ministrarna avskedas. Backa Teater avskedas. Nu ska barnen styra!
Lille Kung Mattias är baserad på den internationella barnboksklassikern med samma namn. Boken skrevs 1923 av Janusz Korczak – en polsk-judisk läkare, vetenskapsman och barnhemsföreståndare. En stor del av hans arbete ligger till grund för barnkonventionen.

Uppsättningen har fått Svenska Teaterkritikers barn- och ungdomsteaterpris – ”sådan teater borde alla barn ha tillgång till”.

#uppror