LIMPAN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

Limpan Lindberg lider. Och det med ett allvar som luktar galla och panik. Han för krig på två fronter: dels mot den han blivit, en alkis som super sig redlös på t-sprit, dels mot myndigheter och institutioner som vill honom väl och dessutom menar att han nog är hyggligt god på djupet.
Nödslakta mig, ropar Limpan. Nu omedelbart. Ty han är, enligt egen utsago, ej funktionsduglig, ett totalt missgrepp. Han står inte ut med fler Jesusfigurer från det sociala som ska försöka rädda honom undan en långsam, plågsam undergång.

”Limpan” är en fantastisk text, en nedstigning till botten av en främling, en av alla dessa på parkbänkar utanför Systemet. Bakom fyllan står en man som försöker handskas med sina misstag och illgärningar – särskilt en av dem. Ett brott som är så tungt att han inte vill leva mer. Här är något så svart och arketypiskt som en grekisk tragedi på uppjagad söderslang. /Lars Ring, SvD

#missbruk  #tragedi