LITEN IDA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 5 k , 3 m

#Familjeföreställningar, #Musikteater Musikal Opera

#dramatisering

Marit Paulsens självbiografiska barndomsberättelse från krigets och ockupationens Norge ligger till grund för denna oerhört gripande och rättframma berättelse. Lilla Idas mamma är stämplad som skamfull tyskepige och med detta ok får Ida leva genom sin barndom på norska västkusten. Berättelsen gestaltas av en kör ur vilken de olika rollerna lösgör sig: Modern, systern, brodern, nye pappan, barn och vuxna.

Text: Mats Nörklit och Johan Huldt
Musik: Bengt Ernryd