LIVINGSTONES BARN Pjäser

Språk: Engelska, Ryska, Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Barn & Ungdom, #Dramatik för vuxna, #Från ca 10 år

#makt, #surrealism

Pjäsen är en förhöjd bild av den tid i livet, då man pendlar mellan barndom och vuxenhet. Tre barn, bor övergivna på ett barnhem i en obestämd tid… Sina dagar ägnar de åt att leka rollspel om bland annat makt och sexualitet och om vem som är härskare i rymden. En dag dyker en främmande pojke upp och påminner de andra barnen om att de måste gå ut i verkligheten och lära sig leva.

”Gripande och angeläget… om övergivenheten hos barn som svikits av vuxna som aldrig har fått vara barn… kan verka som en skruvad mardröm, men likafullt berättar den mer om vår nya sköna värld än de flesta nyhetsprogram… Isa Schöier, ett dramatikernamn att lägga på minnet.” (DN)