LIVSMASKINEN Pjäser

Språk: Engelska, Norska

Skådespelare: 7 | Roller: 4 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Om vår tids invecklade familjekonstellationer och vilka konsekvenser kärlek och äktenskapsbrott kan få. Sju människors livshistorier vävs samman; allt ifrån svåra samlevnadsmisslyckanden till lyckliga förälskelser får representera vår tids kärleksförhållanden.