LJUSETS RIKE 2039 Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3

#Dramatik för vuxna

Pjäsen målar upp en framtidsdystopi om ett fascistiskt samhälle. ”Aldrig igen” har det hetat sedan nazisternas brott mot mänskligheten uppdagades för över 70 år sedan. Idag är mörka krafter åter på frammarsch; en växande svensk nynazism, ett neofacistiskt Europa, islamistisk radikalisering. Gemensamt fär deras tro på våld som politisk metod samt deras idé om att “det-var-bättre-förr”. Ljusets Rike 2039 undersöker mekanismerna bakom människors dragning till totalitära ideologier. Om rigorösa kroppsideal, våldsglorifiering och förakt för svaghet.