LOVE OCH CIRKUSFÅGLARNA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 6 år

Love kan inte sitta still i skolbänken när livet bubblar inombords. Den vuxne tycker bara att han är fel och för mycket. De enda som förstår honom är Abra och Kadabra, två överblivna cirkusfåglar som bor i tvättstugan. Nina Wester sätter upp en fantasieggande pjäs om barns mod att ställa de svåra frågorna och förmåga att helt låta sig slukas upp nuet. /Ur Dramatens presentation/