LYCKO-LISA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 12 | Roller: 6 k , 6 m

#Dramatik för vuxna, #Musikteater Musikal Opera

Om det i det bästa av samhällen uppstår ett tryck på medborgarna att de inte bara skall vara lyckade utan rentav lyckliga? Och om överheten inrättar små ambulerande domstolar för att undersöka tillståndet bland undersåtarna och bevara stabiliteten?
Det är ramen för Agneta Pleijels pjäs Lycko-Lisa (med en blinkning till Strindbergs Lycko-Pers resa).
I handlingens centrum står Lisa, åtalad inför den kringresande lyckodomstolen. Hennes brott: att inte vara lycklig.
Vilka totalitära drag göms inne i demokratierna? Varifrån hotar terrorismen, från makten eller från individer som utvecklingen gjort obehövliga? Pjäsen är en resa in i en okänd framtid. Trots att den hade urpremiär 1979 har den dessvärre inte förlorat sin aktualitet.

Kaj Chydenius skrev musiken till förstauppförandet på Folkteatern i Göteborg.

#dystopi  #sci-fi  #framtid