MADELEINE OG DRØMMENE Pjäser

Språk: Danska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Madeleine og Drømmene är inspirerad av fallet med Madeleine McCanns försvinnande och är en djupt psykologisk brottshistoria om hanteringen av förlust, kärlek och skuld. Hur kommer man som människa över en helt obegriplig förlust? Att missta ett barn. Den överväldigande sorgen och den gnagande skulden – går det någonsin över?
I Madeleine og Drømmene kämpar föräldrarna med traumat över sin dotters försvinnande, som i form av skuggfigurer och drömmar försöker ta över deras liv. För att återfinna sin dotter Madeleine söker föräldrarna upp den mystiska Dr. Mysterioso som med hypnos skickar dem på en resa ner i det undermedvetna. Här möter de videodistributören Johnny Marlowe, underliga varelser, paradoxala mordanklagelser och självkritisk ånger – allt i striden mellan att gå till botten eller släppa taget.

Premiär i november 2020 på Kolding Egnsteater

#sorg  #förlust  #skuld