MAKING SENSES Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 6 k

#Dramatik för vuxna

Making Senses är en lekfull pjäs baserad på intervjuer med kvinnor med olika typer av funktionsnedsättningar, med olika kulturella bakgrunder, åldrar och identitet i Sverige och i Palestina. En rolig, sorglig och mångfacetterad pjäs framförd på fyra språk, full av berättelser med perspektiv som vi sällan får möta på teaterscenen. Pjäsen behandlar villkor kopplade till kön och funktionalitet i de båda länderna. ur Ögonblicksteaterns presentation