MAMMAN SOM INTE VISSTE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 3 år

Det blir lilla Nollan som får lära sin mamma hur man ska vara mamma. Ibland går det bra, som när de provar klänningar eller leker Följa John. Men ibland går det mindre bra, som när mamman inte förstår att Nollan är hungrig fast hon inte vill äta gröna ärtor. Då gråter Nollan så ljudligt att grannen på web-sidan vaknar. Och när mamman träffar Webben uppstår ljuv musik. Det är då mamman och Nollan inser att de inte är ett, utan två, sparade i varsin fil i Webbens hjärta.

#föräldraskap